Sarpsborg bridgeklubb har sine spillekvelder i musikkhuset på Greåker hver torsdag med oppstart kl. 18.00.Spillelokalene er meget fine, og det selges rundstykker, pølser, kaffe og mineralvann.

Klubben benytter eget utstyr for dublering av kort, og det anvendes Bridgemate.

En regnskapsansvarlig sørger for at sluttresultatet foreligger ca. kl. 22:15. 

Det er premiering for hver enkelt spillekveld, og spillestensiler legges ut etter hver runde og ved turneringens slutt. 
Spillestensiler med alle enkeltresultater forefinnes på SBK's hjemmeside (se også under "linker") senest dagen etter turneringen.

Turneringsopplegget er fleksibelt, noe som betyr at også ikke-medlemmer kan stikke innom på enkeltkvelder.

Spilleavgiften er kr 70 pr. kveld.

Medlemskontingent for A-medlemmer er kr. 350,- pr. år. Hvis du er A-medlem i en annen bridgeklubb er det selvfølgelig også mulighet til å løse B-medlemskap. 

Antall bord ligger mellom 10 og 18 hver kveld.
Ønsker du flere opplysninger, så ta gjerne kontakt med ett av styremedlemmene for nærmere informasjon!