Valg Sarpsborg Bridgeklubb ved årsmøtet 5. april 2018

Hovedstyre

 

 

Valgt til

Leder

Gorm Norstad

Gjenvalgt

2020

Sekretær

Hanne Høgmo

Ikp

2019

Kasserer

Per Rømoen

Ny

2020

Styremedlem

Ivar Rotefoss

Ipv

2019

Varamedlem

Øystein Loe

Gjenvalgt

2020

Turneringsutvalg

 

 

Valgt til

Leder

Jan P. Johannesen

Ipv

2020

Medlem

Per Rømoen

Gjenvalg

2019

Medlem

Tom Gjøs

Gjenvalgt

2020

Medlem

Tommy Lødding

Ipv

2019

FOSS-turneringen

 

 

Valgt til

Leder

Jan M. Tøsse

Ipv

2019

Medlem

Tommy Lødding

Gjenvalgt

2020

Materialforvaltning

 

 

Valgt til

Leder

Tommy Blom

Gjenvalgt

2020

Assistent

Trond Juliussen

Ipv

2019

Valgkomite

 

 

Valgt til

Leder

Tommy Lødding

Ipv

2019

Medlem

Olav Erik Didriksen

Gjenvalgt

2020

Revisjon

 

 

Valgt til

Revisor

Lars Helgesen

Ipv

2019

Varamann

Gunnar Pettersen

Ny

2020

Appellutvalg

 

 

Valgt til

 

Gunnar Pettersen

Ipv

2019

 

Ivar Rotefoss

Gjenvalg

2020

 

Morten Pettersen

Gjenvalg

2020

Rekruttering

 

 

Valgt til

 

Ivar Rotefoss

Gjenvalg

2020

WEB-ansvarlig

 

 

 

 

Thor Kjennbakken

Gjenvalg

2020

Kjøkkenet

 

 

Valgt til

Leder

Jan Talberg

Gjenvalg

2020

Medlem

Grethe Brandstorp

Gjenvalg

2020

Medlem

Maj Liss Lian

Ny

2020