Seier til Gorm og Roar denne kvelden!

Seier til Håkon og Ove i sidepulja!

Resultater 

1  1  46,0  59,6 Gorm Norstad - Roar Johansen Sarpsborg BK         
2  6  44,4 * 59,3 Frode Johnsen - Arild Simensen Fredrikstad BK        
3  17  42,0  58,8 Morten Pettersen - Christoffer Heldahl Sarpsborg BK 

Sidepulja
1. Ove Gundersen- Håkon Imgul            30p   63,9%

2. Grethe Brandstorp- Wenche Trones 13,5p  56,3%
3. Ingrid Simensen- Knut Lystad              9,0p  54,2%
3. Tom Gjøs- Thor Elverhøi                       9,0p  54,2%
5. Arild Lysaker- Øystein Borgaas            7,0p  53,2%
6. Thorleif Thalberg- Margrete Huseby  5,8p  52,7%
7. Anders Fuglenebb-Anne Wiig              4,5p  52,1%
8. Tommy Lødding- Egil Bekkhus            1,8p  50,8%
9. Olav Erik Didriksen- Tove Fredriksen -1,8p 49,2%
10.Vidar Kvigne- Franz Komor                -3,5p 48,4%
11.ØysteinLoe-Thor Helle                       - 7,8p 46,4%
12.Kirsten Langseth-Torunn Skåland  -14,0p 43,5%
13.Tore Coward-Linda Meintjes          - 21,0p 40,3%
14.Monika Bråten-Åse Langvik          - 32,5p 35,0%