Spill

Gratulerer til Sverre Johnsen fra Fredrikstad BK som under NM-lag veteran deltok sammen med Frydenberg, Mikkelsen og Holmbakk på vinnerlaget Klubbrom 4!

Resultater

Boye Brogeland med et spill kåret til årets spilleføring!

 

Da IBPA (International Bridge Press Accociation) annonserte årets priser stod Boye Brogeland øverst på listen for beste spilleføring. Her er spillet oversatt til norsk fra IBPA sin offisielle versjon:

Vest spilte ut spar 2 (norsk fordeling) til østs ess og trumf hos syd. Spillefører tok for hjerter ess, spilte ruter til kongen og hjerter dame som fikk løpe til østs konge. Vest og blindemann kastet spar. På kløverskiftet fra øst (spar derfra er ikke noe bedre) vant Brogeland med kongen og spilte ruter knekt som ble dekket med damen og esset hos nord.

Motspillernes fordeling var klar: utspillet viste at vest hadde startet med 5-1-4-3 fordeling. Brogeland spilte kløver til esset og kløver til hånden for å skape denne sluttposisjonen:

 
Dette er posisjonen Brogeland så for seg tidligere i spillet, og her kan du se hvorfor spillefører (ikke blindemann) må være inne på dette tidspunktet.

Vest har ikke noe svar idet syd nå spiller hjerter knekt. Hvis vest kaster en spar gjør spillefører det samme fra nord. Hvis vest stjeler lavt stjeler nord over og spiller stående kløver til vest ønsker å stjele, motspillerens eneste trumfstikk. Og endelig, hvis vest trumfer høyt og spiller trumf vinnes hos nord, og kløverstikkene kan nytes (trumfen er da ute).

Å vinne 5 ruter doblet, +550, var verd 4 IMP da 5 kløver ble vunnet ved det andre bordet, +400 til N/S. Hvis Brogeland ikke hadde fått til dette fine spillet ville hans team Scwartz tapt 11 IMP og kampen, for dette var det siste spillet i kampen hvor Schwartz slo lag Diamond med 8 IMP.

 

 

            Nord/Alle
                              Sp 65                                                     Vest          Nord         Øst          Syd
                              Hj EKD95                                                                      Leif                                     
                              Ru K3                                -              1hj          pass        1sp                                       Kl ED32                           pass           3kl          pass        4NT             
         Sp 109873                      Sp kn4           pass             5sp                 pass         6hj    
         Hj 104                             Hj 863                   p.r.
         Ru 962                            Ru Dkn1054
         Kl Kkn5                           Kl 1096
                              Sp EKD2
                              Hj kn72
                              Ru E87
                              Kl 874

Spillet er fra årets sommerbridgefinale i Fredrikstad BK, og Leif Rostad hos nord kom i likhet med flere andre i 6 hjerter. Øst serverte ruter dame, og Leif stakk utspillet med kongen. Tre ganger høye trumf, ble etterfulgt av ess, konge, og dame i spar, mens det forsvant en kløver fra handa. Kløver til damen gikk bra, og da Leif fortsatte med sine to siste trumf, valgte øst å beholde ruterholdet. Leif saket en kløver og en ruter i bordet, og avsluttet med ruter til esset, som skviste vest i spar og kløver! Leif var alene om å få tak i det trettende stikket, men motspillet kunne vært skarpere, men neimen ikke lett å finne ved bordet. Dersom øst i stedet for ruter, beholder sine to gjenværende kløver, blir det ingen skvis. Siden makker har hold i kløver, kan vest sake begge sine kort i fargen, og dermed kontrollere både spar- og ruterfargen, og Leif må nøye seg med et stikk mindre.

Syd/Øst-Vest

                    Sp Dkn1084                                  Vest            Nord            Øst            Syd

                    Hj kn95                                                             Jens                         Jan Steinar

                    Ru ED                                                -                   -                -                 1hj 

                    Kl K96                                              pass           1sp              pass          2NT                       

Sp 7632                        Sp 95                        pass            4NT           pass          5kl

Hj 876                           Hj E3                           pass            6NT           p.r.   

Ru Kkn1042                 Ru 8753

Kl 2                               Kl kn7543

                   Sp EK

                   Hj KD1042

                   Ru 96

                   Kl ED108

Tre av 13 par kom i 6 grand på disse kortene. Tormod Eriksen - Ottar Sundt var de eneste som meldte idealkontrakten, med nord som spillefører. Meldingene bør vel gå omtrent slik:1hj - 1sp - 3kl - 3hj - 4hj - 4NT - 5kl - 6NT (Etter 3hj melder syd 3NT med denne handa, hvis han har hold eller noe i nærheten av hold i ruter. Syd kan også i stede for 4hj kontrollmelde, men bør vel forbeholdes skjevere hender). Uansett hvor kongen måtte befinne seg, så er ruterfargen gardert. Hos Gorm Nordstad - Atle Evensen og Jens Gundersen - Jan Steinar Mydland, ble syd spillefører, mens kontrakten var den samme. Jan Steinar fikk ruter knekt i utspill, trakk pusten, la ruter dame som beholdt stikket, og kunne straks etter forlange 12 stikk. Med ruterkongen hos øst, ville det i stedet blitt forsmedelige to bet. Jens og Jan Steinar endte på andreplass, mens Knut Molander- May-Liss Lian vant turneringen.Tre par spilte 6 hjerter, og alle fikk singel kløver i utspill. Siden trumferesset var hos øst, fikk han gitt makker en kløverstjeling, og beten var et faktum - en seier for "grandhaiene"!