Nord/Alle
                              Sp 65                                                     Vest          Nord         Øst          Syd
                              Hj EKD95                                                                      Leif                                     
                              Ru K3                                -              1hj          pass        1sp                                       Kl ED32                           pass           3kl          pass        4NT             
         Sp 109873                      Sp kn4           pass             5sp                 pass         6hj    
         Hj 104                             Hj 863                   p.r.
         Ru 962                            Ru Dkn1054
         Kl Kkn5                           Kl 1096
                              Sp EKD2
                              Hj kn72
                              Ru E87
                              Kl 874

Spillet er fra årets sommerbridgefinale i Fredrikstad BK, og Leif Rostad hos nord kom i likhet med flere andre i 6 hjerter. Øst serverte ruter dame, og Leif stakk utspillet med kongen. Tre ganger høye trumf, ble etterfulgt av ess, konge, og dame i spar, mens det forsvant en kløver fra handa. Kløver til damen gikk bra, og da Leif fortsatte med sine to siste trumf, valgte øst å beholde ruterholdet. Leif saket en kløver og en ruter i bordet, og avsluttet med ruter til esset, som skviste vest i spar og kløver! Leif var alene om å få tak i det trettende stikket, men motspillet kunne vært skarpere, men neimen ikke lett å finne ved bordet. Dersom øst i stedet for ruter, beholder sine to gjenværende kløver, blir det ingen skvis. Siden makker har hold i kløver, kan vest sake begge sine kort i fargen, og dermed kontrollere både spar- og ruterfargen, og Leif må nøye seg med et stikk mindre.