Utskrift
Overordnet kategori: Nyheter

Hei.

De som har takket ja til å være makkerskaps-garantist i oktober er som følger:

Torsdag 6. oktober                   Monika Bråten

Torsdag 13. oktober                    Tore Farbrot

Torsdag 20. oktober                 Øystein Loe

Torsdag 27. oktober                 Frode Rostad

NB !

Konsekvensen av å være makkerskapsgarantist en kveld er som følger:

Dersom man må stille som makker for en tilfeldig spiller, får man ikke spilt med noen andre man eventuelt har avtalt spilling med.

Dersom det er «en til overs» den kvelden du er makkerskaps-garantist, er det du som ikke får spille.

Alternativt kan dere spille «3 på paret» altså at dere bytter på hvilke to som spiller den enkelte runden.

For Sarpsborg bridgeklubb

Gorm Norstad

Tlf 94 15 39 90