Hei.

Årsmøte for 2021 avholdes på Greåker Musikk-hus i morgen torsdag 21. april kl. 18.00.

Vedlagt Valgkomiteens innstilling,  årsregnskap 2021 og budsjett 2022.

Budsjettet ligger under egen fane i samme Excel-dokument som årsregnskapet.

Jeg printer ikke veldig mange av disse dokumentene i morgen, så ta gjerne med din egen utskrift og / eller notèr deg spørsmål.

Under følger Dagsorden + 2 forslag til årsmøtet, samt styrets innstilling til vedtak for disse.

Med vennlig hilsen

For Sarpsborg bridgeklubb

Gorm Norstad

Valg Sarpsborg Bridgeklubb ved årsmøtet 21. april 2022

Hovedstyre

   

Valgt til

Leder

Gorm Norstad

Gjenvalg

2024

Sekretær

Roar Johansen

Ipv

2023

Kasserer

Per Rømoen

Gjenvalg

2024

Styremedlem

Ivar Rotefoss

Ipv

2023

Varamedlem

Tom Gjøs

Ny

2024

Turneringsutvalg

   

Valgt til

Leder

Jan P. Johannesen            

Gjenvalg

2024

Medlem

Per Rømoen

Ipv

2023

Medlem

Tom Gjøs            

Gjenvalg

2024

Medlem

Tommy Lødding

Ipv

2023

FOSS-turneringen

 

 

Valgt til

Leder

Atle Evensen

Ipv

2023

Medlem

Tommy Lødding

Gjenvalg

2024

Materialforvaltning

   

Valgt til

Leder

Tommy Blom

Gjenvalg

2024

Assistent

Trond Juliussen

Ipv

2023

Valgkomite

   

Valgt til

Leder

Tommy Lødding

Ipv

2023

Medlem

Olav Erik Didriksen

Gjenvalg

2024

Revisjon

   

Valgt til

Revisor

Lars Helgesen

Ipv

2023

Varamann

Lars Erik Jahle

Ny

2024

Appellutvalg

   

Valgt til

 

Gunnar Pettersen

Ipv

2023

 

Ivar Rotefoss

Gjenvalg

2024

Morten Pettersen

Gjenvalg

2024

Rekruttering

   

Valgt til

 

Tommy Blom

Gjenvalg

2024

WEB-ansvarlig

     
 

Thor Kjennbakken

Gjenvalg

2024

Kjøkkenet

   

Valgt til

Leder

Jan Talberg

Gjenvalg

2024

Medlem

Monika Bråten

Gjenvalg

2024