Fredrikstad- og Sarpsborg BK innbyr til deltagelse i deres årlige fellesturnering (FOSS)
den 8. og 9. september 2012!

Påmelding lørdag 8. september

Påmelding søndag 9. september