Hei.

På vegne av Kretsen v/Astrid inviteres du til årsmøte med påfølgende single-turnering onsdag 2.mars

Årsmøtet starter kl. 17:00, single-turneringen starter kl.  18:00

Flotte premier, gratis deltakelse !

Årsmøtet i Østfold og Follo bridgekrets

Årsmøtet avholdes onsdag 2.mars 2022 kl.17:00

i Røde Kors-huset på Gressvik.

Gamle Ålevei 45 - Gressvik.

Enkel bevertning.