3.div 2021-22 pulje L

Lag Gjøs (Tom, Jørn, Jørn, Lars, Gunnar, Thomas) ligger etter første helg på en 3. plass

Lag Rømoen (Per, Knut, Svein, Roar, Thor) ligger på 9. plass

Resultater