Det er blitt slik at BBO Fredrikstad (tirsdag 19.01) og BBO Sarpsborg (torsdag 21.01) går som før. 28.01 blir det imidlertid i stedet spilling på RealBridge. Med spillere live med pratechatt og ellers tilnærmet like forhold med kort og meldinger som ved det grønne bord, blir det en veldig realistisk og positiv opplevelse.