Gratulerer til Sam Inge Høyland - Jo Arne Ovesen med seieren og norgesmestertittel!

Stig Henning Dybdahl - Joakim Johansen (Østfold og Follo) gjorde en fin figur med en 17. plass, mens Jørn Johansen - Egil Hansen (Østfold og Follo) endte på 27. plass - rett under middels. 54 par deltok.

Resultater