Utskrift
Overordnet kategori: Nyheter

Kretsens årsmøte finner sted onsdag 20. mars 2019 Kl.17:00 på Røde kors-huset -Gressvik. Gamle Ålevei 45.

Etter årsmøtet starter singelturnering

Tidligst kl.18:15.

Singelturneringen er gratis og de 3 beste premieres med kr: 500/300/200.

Singelturneringen avvikles uansett oppmøte.