Klubbmesterskapet - foreløpig resultater

 

Hei

Pga regler om fravær (45%) og splittet score der paret har spilt med ulik makker samme kveld, klarer ikke Ruter-systemet å beregne sammenlagtstillingen korrekt.

Under følger stillingen før siste kveld for de som har spilt minst 3 kvelder.

Merk at det er 45% score (grå) dersom ingen i paret har spilt en kveld.

Paret må ha spilt minst halvparten (3) av kveldene sammen. Kvelder med reserve i oransje.

Den dårligste kvelden for hvert par utgår. De fem beste kveldene teller i sammendraget. Det kan derfor bli store utslag i siste omgang.

Det er premier til de 5 beste + beste Kløvernålspar. Premieutdelingen blir på julebordet. Kun par der begge er A- eller B-medlemmer er berettiget til premie.

Dette er gjort manuelt, så det kan ha blitt gjort feil. Jeg ber derfor om at alle parene sjekker at sin score (og gjerne andres også) er riktig mot resultatene på hjemmesiden.

Meld fra til meg med en gang hvis dere har mistanke om feil!