Sommmerbridge 10 BBO

Sammenlagt - Gorm i tet

Seier til Øystein og Claes!

Resultater