Sommerbridge 8 BBO

Sammenlagt - Gorm i tet

Seier til Siri og Hallgeir!

Resultater